Kaapatut lapset ry:n neuvoja vanhemmille

Kaapattujen lasten vanhempien tukemiseksi ja neuvomiseksi on perustettu Kaapatut Lapset ry. -niminen yhdistys. Yhdistyksessä syntyneiden kokemusten mukaan vanhempien tulisi kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin.

Tutustu puolison kulttuuriin, uskontoon sekä hänen kotimaansa perhelainsäädäntöön ja perhekäsitteeseen

Esimerkiksi isän oikeutta määrätä lapsista saatetaan pitää luonnollisena. Toisaalla taas ajatellaan, että lapsi kuuluu äidille ja että äiti on lapsen luonnollinen huoltaja.

Ulkoasiainministeriön ja oikeusministeriön 31.8.1998 julkaisemasta työryhmämuistiosta "Kansainvälisten lapsikaappausten hoitaminen" saattaa olla sinulle myös hyötyä.

Pyri tunnistamaan riskitilanteet

Havaitset puolisosi puheissa ja käyttäytymisessä merkkejä siitä, ettei kaikki ole kunnossa. Tällaisia merkkejä voi ilmetä riidoissa, keskusteluissa kasvatuksesta tai kiistoissa lapsen huollosta ja tapaamisista. Toinen vanhempi voi ilmaista puheissaan halun palata kotimaahansa lapsen kanssa tai hän voi uhata kaappauksella. Ehkä hän on lopettanut työt. Hänen lähisukulaisensa on muuttanut asumaan luoksenne tai lapsesi kotiin ja tukee muuttoa kotimaahan. Puolisosi ystävät voivat auttaa kaappauksen järjestelyissä. Puolisosi realisoi asuntonne tai oman asuntonsa omaisuutta. Tällaiset merkit on otettava vakavasti.

Riski kaappaukselle voi lisääntyä erityisesti huoltajuusriitojen yhteydessä. Erosi ja uusi parisuhteesi saattaa lisätä kaappauksen uhkaa. Entinen puolisosi saattaa tuntea itsensä loukatuksi ja pelkää, että uusi kumppanisi korvaa hänet.

Sekä äiti että isä voi kaapata lapsen ja kaappaaja voi olla yhtälailla niin suomalainen kuin ulkomaalainen

Ota selvää Kaapatut lapset ry:n palveluista

Kaapatut Lapset -yhdistyksestä voit saada myös yhteystietoja vanhemmista, joiden lapset on kaapattu samaan kohdemaahan tai kohdevaltion lähimaihin.

Ota selvää viranomaisten toimintamahdollisuuksista

Passi- ja viisumikysymykset
Tee ilmoitus toisen vanhemman kotimaan edustustoon siitä, että et ole antanut suostumustasi viisumin tai passin hankkimiseksi lapselle. Kaksoiskansalaisuuden ja passin myöntämisestä saat tietoa toisen vanhemman kotimaan edustustosta.
Lapsen Suomen passin myöntämiseen ja peruuttamiseen liittyviä kysymyksiä voi tiedustella poliisilta.

Turvaamistoimenpiteet
Selvitä turvaamistoimenpiteiden, esimerkiksi kiireellisen huostaanoton mahdollisuudet.

Valvotut tapaamiset
Neuvoja ja ohjeita voit kysyä kotikuntasi lastensuojeluviranomaisilta ja turvakodeista.

Päiväkodin ja koulun informoiminen
Ilmoita päiväkotiin ja kouluun, että lastasi ei saa luovuttaa tapaavalle vanhemmalle tai muulle henkilölle ilman suostumustasi.

Poliisin ja lastensuojeluviranomaisten informoiminen
Kerro poliisille sekä sosiaali- ja lastensuojeluviranomaisille kaappausuhasta.

Pyri sovintoon

Lapsellanne on oikeus molempiin vanhempiinsa. Siksi on hyödyllistä, että pyrit eri vaiheissa sopimaan ja sovittelemaan lapsen huollosta ja tapaamisista. Sovinnolla on todennäköisesti tehokkain ennaltaehkäisevä vaikutus. Halukkuus yhteistoimintaan ja sovinnollisuus on myös lapsenne edun kannalta paras vaihtoehto. Se antaa myös sinusta lapsen huoltajana vastuullisen ja hyvän kuvan mahdollisissa tulevissa oikeudenkäynneissä.

Hanki hyvä lakimies

Mikäli et pääse sovintoon, ota yhteys asianajajaan tai muuhun lakimieheen. Tarvitset avustajaa eri oikeudenkäynneissä. Lakimies on välttämätön myös haettaessa esim. turvaamistoimia, valvottuja tapaamisia tai lähestymiskieltoa.