Viranomaisten ja järjestöjen yhteystiedot

Oikeusministeriö
Kansainvälinen yksikkö
PL 25, 00023 Valtioneuvosto
puh. 02951 6001, fax 09 1606 7524
sähköpostiosoite: central.authority@om.fi
kotisivu: http://www.om.fi/

Ulkoasiainministeriö
PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh. (09) 160 05, fax (09) 1605 5755
Valtiosopimusrekisteri (09) 160 05
sähköpostiosoite: Asianajajaliitto

Ulkoasiainministeriö
PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh. (09) 160 05, fax (09) 1605 5755
Valtiosopimusrekisteri (09) 160 05
sähköpostiosoite: KPA-10@formin.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö
Lastensuojeluasioista vastaava juristi
Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
puh. 02951 6001 (vaihde)

Sisäasiainministeriö/ Rajavartiolaitoksen esikunta
PL 3, 00131 Helsinki
puh. 071 872 0000, fax 071 872 1009

Kaapatut Lapset ry
Malmin Kauppatie 26, 4.krs, 00700 Helsinki
puh. (09) 587 4401
Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen
puh. +358 44 2626 662
sähköpostiosoite: http://www.kaapatutlapset.fi/

Suomen Mielenterveysseura ry
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki
puh. (09) 615 516,

SOS-keskus
Maistraatinportti 4 A, 00240 Helsinki
puh. (09) 413 50 510 (kriisivastaanotto), puh. 010 19 5202 (valtakunnallinen kriisipuhelin),
fax (09) 413 50 570
Verkkosivu: http://www.mielenterveysseura.fi/sos-kriisikeskus