Lautamies - kansan valitsema tuomari

Oikeuden jakamisen historiamme on kansan vallan historiaa. Ammoisina aikoina tuomiovaltaa käytti käräjille kokoontunut kansa. Käräjien kulkua johtanut tuomarikin oli alunperin kansan valitsema luottamusmies.

Kun kuninkaan valta keskiajalla vahvistui, tuomareista tuli vähitellen kuninkaan virkamiehiä. Rahvaan ääni kuului kuitenkin edelleen lainkäytössä. Kuningas Kristofferin maanlaki vuodelta 1442 toteaa, että kihlakunnan päämiehen on nimitettävä lautamiehiksi kansan keskuudesta 12 vapaaehtoista miestä. Aateliset, papit ja upseerit eivät kelvanneet tehtävään. Oikeutta jaettiin ulkosalla käräjäkivillä, joilla tuomari ja lautamiehet kansan silmien edessä toimivat kuulustelijoina ja tuomareina.

Lautamiehet ovat kautta vuosisatojen olleet kansan oikeustajun tulkitsijoita, kansan omantunnon ääni tuomioistuimessa.

Myös tänään on tärkeätä, että lautamiehet osallistuvat oikeuden jakamiseen. Suurin osa oikeudessa käsiteltävistä asioista koskee välittömästi yksityisiä kansalaisia. Lautamiesten välityksellä leviää tieto oikeudenkäytön periaatteista ja tuomioistuimien toimintatavoista.

Käräjäoikeudessa lautamiehet osallistuvat rikosasioiden ja maaoikeusasioiden käsittelyyn. Se, että juuri rikosasioissa ratkaisuja ovat lainoppineiden tuomareiden kanssa tekemässä eri väestöryhmien erilaisia näkemyksiä edustavat maallikot, on omiaan lisäämään kansalaisten tuomioistuimia kohtaan tuntemaa luottamusta.