Lapsi rikoksen uhrina

Tietoa väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmalle

Tämä opas on tarkoitettu vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsen epäillään joutuneen väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.

Oppaassa on tietoa rikosprosessin eri vaiheista ja siitä, miten vanhempi tai huoltaja voi parhaiten olla lapsensa tukena. Opas sisältää perustiedot käytännön järjestelyistä rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Lapsen kuulemiseen ja asian käsittelyyn liittyy usein monia kysymyksiä tai huolia. Oppaassa käydään läpi tavallisimpia vanhempien mieltä askarruttavia asioita ja kerrotaan, mistä voi saada apua, tukea ja neuvoja.

Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että väkivaltaan tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä rikosepäily selvitetään. Raskaan asian käsittelyä voidaan helpottaa eri tavoin, josta vanhemman on hyvä olla tietoinen.


Lapsi rikoksen uhrina -Tietoa väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmalle -opas (pdf, 0.69 Mt)

Tämän verkkoesitteen sisältö on sama kuin oppaassa.


Lapsi rikoksen uhrina - Tietoa väkivalta- tai seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmalle -esite (pdf, 0.2 Mt)Oppaasta tehty tiivistelmä, ns. taskuesite