Oikeusapu

Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa.

Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei hänellä ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoin. Tämä esite kertoo valtion varoin kustannetusta oikeusavusta.

Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja. Niissä oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusavustajat. Oikeusapua antavat myös asianajajat ja muut lakimiehet, joilla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana.

Lisätietoa oikeusavusta sekä oikeusaputoimistojen yhteystiedot ovat osoitteessa www.oikeus.fi . Asianajajien yhteystietoja saa osoitteesta www.asianajajat.fi .

Päivitetty 25.8.2014
Oikeusministeriö