Kuka kukin on

Asianajaja: Suomen Asianajajaliittoon kuuluva lakimies, jonka toimintaa Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta ja oikeuskansleri valvovat.

Julkinen oikeusavustaja: Valtion oikeusaputoimistossa työskentelevä lakimies, jonka toimintaa valvotaan samalla tavoin kuin asianajajien toimintaa.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja: Lakimies, joka on saanut oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on toimiessaan tuomioistuimessa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai avustajana velvollinen noudattamaan hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä. Tältä osin luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ja oikeuskanslerin valvonnan alainen.