Mitä oikeusapu hakijalle maksaa

Oikeusavun saajalta perittävät kulut muodostuvat omavastuusta ja oikeusapumaksusta.

Omavastuu

Oikeusavun saaja maksaa oikeusavustajan palkkiosta tietyn prosenttiosuuden (perusomavastuu). Se määräytyy hakijan kuukausittaisten käyttövarojen perusteella seuraavasti:

Yksinäinen henkilö
Käyttövarat enintäänPerusomavastuu
600 euroa0 %
800 euroa20 %
900 euroa30 %
1 050 euroa40 %
1 150 euroa55 %
1 300 euroa75 %

Kun käyttövarat ovat yli 1 300 euroa, oikeusapua ei myönnetä.

Puolisot yhteensä
Käyttövarat enintäänPerusomavastuu
1 100 euroa0 %
1 400 euroa20 %
1 600 euroa30 %
2 000 euroa40 %
2 200 euroa55 %
2 400 euroa75 %

Kun käyttövarat ovat yli 2 400 euroa, oikeusapua ei myönnetä.

Oikeusavun saajan varallisuus kasvattaa hänen kuluvastuutaan, jos talletuksia, asunto-osakkeita, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta on yli 5 000 euron arvosta (lisäomavastuu). Varoista vähennetään velat. Vakituista asuntoa, tavanomaista vapaa-ajan asuntoa ja autoa tai näiden hankkimiseksi otettuja velkoja ei kuitenkaan oteta huomioon.

Perunkirjoitusasiassa vainajan varat otetaan huomioon täysimääräisesti, ja ne lisätään lisäomavastuun määrään (korotettu lisäomavastuu). Lisäomavastuun määrässä otetaan huomioon myös omaisuus, jonka hakija saa esimerkiksi perinnönjaossa tai osituksessa.

Omavastuun määrä vahvistetaan asian tultua hoidetuksi. Omavastuusta voidaan periä ennakkoa.

Oikeusavun saajan on ilmoitettava oikeusaputoimistolle muutoksista tuloissaan, menoissaan ja varallisuudessaan. Jos oikeusavun saajan taloudelliset olosuhteet muuttuvat, oikeusaputoimisto voi muuttaa oikeusapupäätöstä. Päätöstä muutettaessa määrätään, sovelletaanko sitä takautuvasti.

Oikeusapumaksu

Oikeusapumaksu on 70 euroa ja se peritään kaikilta muilta hakijoilta paitsi niiltä, jotka saavat oikeusapua korvauksetta eli ilman omavastuuta.