Miten oikeusapua haetaan

Oikeusapua haetaan aina valtion oikeusaputoimistolta. Oikeusapua voi hakea miltä tahansa oikeusaputoimistolta hakijan asuinpaikasta riippumatta. Usein asiakas ottaa ensiksi yhteyttä valitsemaansa avustajaan, joka voi tehdä hakemuksen oikeusavun saamiseksi.

Oikeusapua voi hakea internetissä. Sähköinen oikeusapuhakemus löytyy osoitteesta www.oikeus.fi kohdasta Oikeusapu.

Toinen vaihtoehto on tehdä oikeusapuhakemus suullisesti tai kirjallisesti. Kirjallinen hakemuslomake on internetissä osoitteessa www.oikeus.fi kohdassa Lomakkeita. Lomakkeita saa myös oikeusaputoimistoista, tuomioistuimista, asianajotoimistoista ja lakiasiaintoimistoista.

Hakijan tulee esittää selvitys taloudellisista olosuhteistaan ja asiasta, jossa oikeusapua haetaan. Hakijan tulot ja menot sekä varat ja velat selvitetään kuiteilla ja muilla tositteilla. Tarvittavat tiedot ilmenevät useimmiten pankin tiliotteesta, palkkakuitista, verotodistuksesta tai esimerkiksi toimeentulotukipäätöksestä. Sähköisesti ilmoitettujen tietojen oikeellisuus tarkastetaan pistokokein.

Oikeusaputoimistoilla on oikeus tarkistaa viranomaisilta ja vakuutusyhtiöiltä hakijan antamat tiedot taloudellisista olosuhteistaan. Myös pankeilla on velvollisuus antaa oikeusaputoimistoille nämä tiedot, jos on aihetta epäillä hakijan antamien tietojen luotettavuutta. Jos tietoja pyydetään pankilta, oikeusaputoimiston on ilmoitettava siitä hakijalle etukäteen.