Miten oikeusapupäätöksestä voi valittaa

Jos oikeusapuhakemus hylätään, hakija saa oikeusaputoimistolta valitusohjeet. Hylätystä hakemuksesta voi tehdä valituksen eli ratkaisupyynnön, joka osoitetaan tuomioistuimelle. Hakijan tulee toimittaa ratkaisupyyntö oikeusaputoimistolle, joka voi itse oikaista päätöksen. Jos oikaisuun ei oikeusaputoimiston mielestä ole aihetta, se siirtää asian tuomioistuimen tutkittavaksi.