Oikeuslaitos

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu oikeusturva eli oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuslaitoksen tehtävä on antaa oikeusturvaa.

Oikeuslaitokseen kuuluvat riippumattomat tuomioistuimet, asianajajalaitos ja valtion oikeusaputoimistot, rikosasioissa syyttäjälaitos sekä tuomioistuinten määräämien rangaistusten ja päätösten täytäntöönpanosta vastaavat ulosottoviranomaiset ja Rikosseuraamuslaitos.

Poliisi ei kuulu oikeuslaitokseen, mutta sen tehtäviin kuuluu esitutkinta, joka on rikoksen oikeudellisen selvittelyn ensimmäinen vaihe.

Päivitetty 26.1.2015
Oikeusministeriö