Rangaistusten täytäntöönpano

Sakkorangaistusten täytäntöönpanosta huolehtivat Oikeusrekisterikeskus ja ulosottoviranomaiset. Ellei tuomittuja sakkoja, korvauksia tai muita suorituksia makseta vapaaehtoisesti, ulosottomies voi ulosmitata osan palkasta, eläkkeestä tai omaisuudesta, jotta maksu tulee hoidettua. Jos sakkoja ei saada perityksi, tuomioistuin voi tietyin edellytyksin muuntaa sakot vankeudeksi.

Vankeusrangaistukset panee täytäntöön Rikosseuraamuslaitos. Vankeuden sijasta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelua eli valvonnan alaista palkatonta työtä. Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta voidaan tuomita nuorisorangaistukseen, joka koostuu valvontatapaamisista, valvonnassa suoritettavista tehtävistä sekä työhön perehtymisestä. Yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus sekä ehdolliseen vankeuteen ja ehdonalaiseen vapauteen liittyvä valvonta ovat yhdyskuntaseuraamuksia. Rikosseuraamuslaitos panee täytäntöön myös yhdyskuntaseuraamukset.