Mistä sovittelua saa?

Perheasiainsovittelun järjestäminen on kunnan sosiaalilautakunnan tehtävä. Tavallisimmin perheasiainsovittelijoina toimivat tehtävään nimetyt kasvatus- ja perheneuvoloiden sekä muun sosiaalitoimen työntekijät. Sovittelua voi saada myös kirkon perheasioiden neuvottelukeskuksista ja muilta yhteisöiltä ja henkilöiltä, jotka ovat saaneet luvan harjoittaa sovittelutoimintaa.

Tarkempia tietoja perheasiainsovittelusta saa oman kunnan sosiaalitoimistosta.