Mitä perheasiainsovittelussa tapahtuu?

Perheasiainsovittelu on muusta sosiaali- ja perheneuvontatyöstä erillinen menettely, jonka tavoitteena on osapuolten välisillä keskusteluilla ja neuvotteluilla löytää ratkaisu heidän välisiinsä ristiriitoihin.

Sovittelija on puolueeton sekä soviteltaviin asioihin että osapuoliin nähden. Sovittelija ei tee päätöksiä osapuolten puolesta, vaan hän auttaa ja tukee osapuolia itseään löytämään heille sopivia ja toimivia ratkaisuja ristiriitojen ratkaisemiseksi.

Sovittelu on tarkoitettu lyhytkestoiseksi palveluksi, jonka aikana sovittelija tapaa osapuolia muutaman kerran. Sovittelija voi tarvittaessa ohjata vanhempia hakemaan apua myös muista palveluista. Esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolassa perhettä voidaan auttaa ja tukea pidempikestoisen terapeuttisen työskentelyn avulla. Kuntien ja kansalaisjärjestöjen eroauttamispalvelut tarjoavat maksutonta tukea ja apua. Niissä voi usein saada myös ammattilaisen antamaa tietoa ja ohjausta eroprosessin läpikäymiseen.

Perheasiainsovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista.