Lapsen aseman järjestäminen erotilanteessa

Kun vanhemmat eroavat, heidän parisuhteensa päättyy, mutta vanhemmuus jatkuu. Vanhemmilla on edelleen vastuu lapsen huoltamisesta ja elättämisestä. Lapsella on erosta huolimatta oikeus säilyttää läheinen ja turvallinen suhde kumpaankin vanhempaansa.

Sovittelijan erityisenä tehtävänä on pyrkiä turvaamaan lapsen asema erossa. Sovittelija auttaa vanhempia järjestämään lapsen asiat sovinnollisesti. Se tarkoittaa sopimista muun muassa siitä, jääkö lapsi vanhempiensa yhteiseen huoltoon, kumman luona lapsi asuu, miten lapsi tapaa sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu ja miten vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta.

Myös lapsi voi osallistua sovitteluun, mikäli vanhemmat sitä toivovat ja sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista. Lapsen ajatusten ja toiveiden selvittämiseksi sovittelija voi keskustella lapsen kanssa ilman vanhempien läsnäoloa ja tuoda vanhemmille palautetta lapselle keskeisistä asioista.

Jos vanhemmat pääsevät sopimukseen, sovittelija auttaa heitä sopimuksenteossa. Jotta sopimuksesta tulisi täytäntöönpanokelpoinen, sovittelija ohjaa vanhempia vahvistuttamaan sopimuksensa lastenvalvojan luona.