Mitä riitoja voi sovitella?

Sovitella voidaan sellaisia riita- ja hakemusasioita, jotka voitaisiin muutoinkin käsitellä tuomioistuimessa. Erimielisyys voi koskea esimerkiksi sopimusta, perintöasiaa tai vahingon korvaamista. Myös lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevia asioita voidaan sovitella.

Monille asiaryhmille on olemassa muitakin vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä. Esimerkiksi kuluttajaneuvojat ja kuluttajavalituslautakunta käsittelevät kuluttajansuojaan liittyviä riitoja ja rikosasioille on oma erillinen sovittelumenettelynsä.