Miten sovittelua haluavan on meneteltävä?

Osapuolet voivat yhdessä tai erikseen pyytää käräjäoikeudelta sovittelun aloittamista. Hakemus on kirjallinen ja vapaamuotoinen. Siinä tulee ilmoittaa sovittelun osapuolet ja heidän yhteystietonsa sekä lyhyesti kuvata, mitä erimielisyys koskee.

Osapuolet voivat pyytää asian siirtämistä sovitteluun myös tuomioistuimessa vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Myös tuomari voi ehdottaa sovittelua. Jos sovittelu aloitetaan, sovittelijana toimii eri tuomari kuin oikeudenkäynnissä asiaa käsitellyt tuomari.