Tuomioistuimen ulkopuolinen sovittelu

Jos osapuolet ovat tehneet sopimuksen tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa, sovinto voidaan hakemuksesta vahvistaa käräjäoikeudessa täytäntöönpanokelpoiseksi. Tällöin esimerkiksi sovittu korvaus voidaan tarvittaessa periä ulosottotoimin. Tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua ovat esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely ja muut vastaavat menettelyt. Myös rikossovittelussa tehty sovinto voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi siltä osin kuin se koskee riita-asiaa (vahingonkorvausta).

Lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta koskevaa sopimusta, joka on tehty tuomioistuimen ulkopuolella, ei voida vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi käräjäoikeudessa. Tällaiset sopimukset tehdään ja vahvistetaan sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona.

Lisätietoa tuomioistuimen ulkopuolisesta sovittelusta:
Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely
Suomen sovittelufoorumi (sovittelun eri osa-alueet)
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
Perheasioiden sovittelu