Kirjallinen menettely

Osa rikosjutuista voidaan käsitellä käräjäoikeudessa pelkästään kirjallisesti. Kirjallisessa menettelyssä tuomari ratkaisee asian kirjallisen aineiston perusteella. Suullista oikeudenkäyntiä ei järjestetä eikä jutun osapuolia kutsuta tuomioistuimeen.

Kirjallisessa menettelyssä voidaan käsitellä useimmat lievät ja tavalliset rikokset, esimerkiksi rattijuopumukset. Edellytyksenä on, että vastaaja on tunnustanut teon ja suostuu kirjalliseen menettelyyn. Myös mahdolliselta rikoksen uhrilta on saatava suostumus kirjalliseen menettelyyn.

Alle 18-vuotiaan tekemää rikosta ei kuitenkaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Vastaaja saa myös kirjallisessa menettelyssä tuoda esiin oman kantansa esitetystä rangaistusvaatimuksesta ja mahdollisista korvausvaatimuksista. Tämä tapahtuu kirjallisesti.

Käräjäoikeus lähettää kirjallisessa menettelyssä annetun tuomion jutun osapuolille.