Maksut ja korvaukset

Rikosjutun käsittelystä käräjäoikeudessa ei peritä maksuja silloin, kun syytettä ajaa syyttäjä.

Jos vastaaja todetaan syylliseksi rikokseen, hän joutuu yleensä korvaamaan kaikki valtiolle jutussa aiheutuneet kustannukset (esimerkiksi todistajanpalkkiot, uhrin oikeudenkäyntiavustajan tai tukihenkilön palkkion sekä laboratoriokustannukset).

Korvausta voidaan kuitenkin alentaa tai se voidaan kokonaan poistaa, jos se on vastaajan kannalta kohtuuton.

Tuomioistuin voi tuomita rikokseen syyllistyneen maksamaan asianomistajalle vahingonkorvausta. Ellei tuomittu maksa korvausta vapaaehtoisesti, asianomistaja voi saattaa asian ulosottoon toimittamalla ulosottomiehelle jäljennöksen tuomiosta.

Rikoksen uhri voi myös eräin edellytyksin saada rikoksella aiheutetusta vahingosta korvausta suoraan valtion varoista. Omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja korvataan kuitenkin vain poikkeustapauksissa. Valtion varoista maksettavaa korvausta on haettava erikseen Valtiokonttorilta. Korvauspäätöksen jälkeen valtio voi periä korvauksen rikoksentekijältä.