Näin tuomiosta valitetaan

Jos tuomittu, syyttäjä tai asianomistaja ovat tyytymättömiä käräjäoikeuden tuomioon, he voivat valittaa siitä. Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa yhteydessä muutoksenhakuohjeet.

Käräjäoikeuden päätöksestä valitetaan hovioikeuteen. Valitusaika on 30 päivää, mutta sitä ennen on seitsemän päivän kuluessa ilmoitettava tyytymättömyyttä asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle.

Valituskirjelmässä valittaja ilmoittaa, millä perusteella hän on tyytymätön tuomioon ja miten hän haluaa sitä muutettavan.

Jos osapuolet eivät valita tuomiosta, se jää pysyväksi.

Valituksen käsittely hovioikeudessa edellyttää pääsääntöisesti jatkokäsittelylupaa.