Todistajana oikeudessa

Jokainen on yleensä velvollinen kertomaan oikeudelle, mitä tietää rikoksesta. Yleisestä todistamisvelvollisuudesta on kuitenkin eräitä poikkeuksia. Esimerkiksi vastaajan lähiomaisen ei tarvitse todistaa vastoin tahtoaan.

Todistajaksi kutsutun on kuitenkin aina tultava oikeuteen, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, ettei hänen tarvitse todistaa. Oikeuden puheenjohtaja selvittää tarvittaessa todistajalle, milloin hän voi kieltäytyä todistamasta.

Aluksi todistaja antaa vakuutuksen. Sen jälkeen hän kertoo, mitä asiasta tietää. Jutun osapuolet ja oikeus voivat esittää hänelle kysymyksiä.

Todistajan on ehdottomasti puhuttava totta. Todistajaa, joka valehtelee tai tietoisesti salaa jotakin asiaan vaikuttavaa, voidaan syyttää perättömästä lausumasta. Perättömään lausumaan syyllistynyt tuomitaan yleensä vankeusrangaistukseen.

Todistajalla on oikeus saada korvaus matkakustannuksista ja ansionmenetyksestä.