Tuomio ja sen täytäntöönpano

Kun asia on loppuunkäsitelty, oikeus tekee asiassa ratkaisunsa. Useimmiten tuomio julistetaan istunnon päätteeksi. Laajoissa ja vaikeissa jutuissa tuomion antaminen voidaan kuitenkin siirtää tuonnemmaksi. Silloin oikeus ilmoittaa, että tuomio on saatavissa tiettynä päivänä tuomioistuimen kansliasta.

Tuomiosta ilmenee ratkaisun lopputulos ja perustelut. Siitä käy ilmi, onko syyte hylätty vai tuomitaanko vastaaja rikoksesta rangaistukseen. Tuomiosta ilmenevät myös asianomistajalle tuomitut korvaukset.