Todistajalle maksettavat korvaukset

Kaikkien velvollisuuksiensa vastapainoksi todistajalla on myös oikeuksia, esimerkiksi oikeus saada korvaus kuluista, joita hänelle aiheutuu oikeuteen saapumisesta. Oikeuden puheenjohtaja kysyy todistajalta, vaatiiko hän korvausta. Todistajan on syytä varautua esittämään kuitti tai muu selvitys kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut.

Jos todistajan on nimennyt virallinen syyttäjä tai asianosainen, jolle on myönnetty oikeusapua, todistajalle maksetaan valtion varoista seuraavat korvaukset:

  • Matkakulut halvimman kulkuneuvon (linja-auto, juna) matkalipun hinnan mukaan.
  • Taloudellinen menetys (esimerkiksi saamatta jäänyt työpalkka, ylimääräiset lastenhoitokulut) nettomääräisenä, koska valtion maksamat korvaukset ovat saajalleen verosta vapaata tuloa. Työpalkasta tms. todistajan on syytä ottaa mukaansa kuitti tai muu kirjallinen selvitys. Valtion varoista maksettavalle korvaukselle on kuitenkin säädetty yläraja 80 euroa vuorokaudelta.
  • Päiväraha, jonka suuruus riippuu oikeudessa olemiseen ja matkoihin kuluneesta ajasta. Vuonna 2020 päiväraha on matkavuorokaudelta 43 euroa (kokopäiväraha). Jos matka kestää enintään 8 tuntia, maksettavaksi tulee osapäiväraha, jonka suuruus vuonna 2020 on 20 euroa. Matkan katsotaan alkavan silloin, kun korvaukseen oikeutettu lähtee oleskelupaikastaan ja viivytyksettä saapuu kuulemiseen ja päättyvän silloin, kun hän kuulemisensa päätyttyä viivytyksettä saapuu oleskelupaikkaansa.
  • Jos todistaja on niin kaukaa, että hän joutuu matkalla yöpymään, hänelle korvataan myös yöpymisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Todistajalla on oikeus yllä mainittuihin korvauksiin valtion varoista myös silloin, kun häntä on kuultu puhelinta tai videoneuvottelua käyttäen - sillä edellytyksellä, että hänelle on aiheutunut kuluja.

Valtion varoista maksettavat korvaukset maksetaan yleensä jälkikäteen todistajan tilille. Maksun varmistamiseksi todistajan pitää ilmoittaa oikeudelle pankkiyhteystietonsa.

Jos todistajan on kutsunut oikeuteen yksityinen asianosainen, jolle ei ole myönnetty oikeusapua, hän maksaa todistajalle tulevat korvaukset. Todistaja voi esittää oikeudessa oman korvausvaatimuksensa. Oikeus päättää korvausten suuruuden kuultuaan sitä ennen asianosaista.

Todistaja voi myös pyytää ennakkoon korvausta matkakustannuksistaan. Eräissä tapauksissa hänellä on oikeus saada ennakkoon myös päivärahaa ja korvausta yöpymiskustannuksista. Virallisen syyttäjän nimeämä todistaja voi pyytää ennakkoa oleskelupaikkakuntansa poliisilaitokselta. Yksityisen asianosaisen kutsuma todistaja voi pyytää ennakkoa tältä asianosaiselta.