Miten oikeudessa toimitaan?

Oikeuden puheenjohtaja kysyy aluksi todistajalta hänen henkilötietonsa ja sen, onko todistaja asianosaisen sukulainen. Sen, joka on läheistä sukua oikeusjutun asianosaiselle, ei nimittäin tarvitse todistaa vasten tahtoaan. Jos todistajalla on oikeus kieltäytyä todistamasta lähisukulaisuuden perusteella, oikeuden puheenjohtaja ilmoittaa siitä hänelle. Vaikka todistajalla olisikin oikeus kieltäytyä todistamasta, hänen on kutsun saatuaan kuitenkin aina tultava oikeuteen ja jos hän suostuu todistamaan, hän on velvollinen puhumaan totta samoin kuin muutkin todistajat.

Henkilötietojen tarkistamisen jälkeen todistaja antaa vakuutuksen.

Todistajan tulee esittää kertomuksensa suullisesti. Aikaisemmin (esim. poliisille) annettu kertomus luetaan vain silloin, jos se poikkeaa todistajan oikeudessa kertomasta. Syyttäjä, asianosaiset ja oikeuden jäsenet voivat esittää todistajalle kysymyksiä. Ensiksi kysymyksiä esittää todistajan nimennyt osapuoli. Sen jälkeen kysyy vastapuoli ja lopuksi tuomioistuin.