Etusivu »

Mistä oikeusasioihin voi hakea apua?

Oikeudenkäyntiin on useimmissa tapauksissa tarpeen ottaa mukaan lakimies. Lainoppinutta avustajaa on hyvä käyttää apuna myös erilaisten oikeudellisten asiakirjojen laadinnassa.

Lakimiespalveluita tarjoavat esimerkiksi asianajotoimistot, lakiasiaintoimistot ja valtion oikeusaputoimistot, joissa työskentelee julkisia oikeusavustajia.

Pääsääntö on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Useisiin kotivakuutuksiin ja ammattiliittojen vakuutuksiin kuuluu kuitenkin oikeusturvavakuutus, josta korvataan oikeudellisen asian hoidon aiheuttamat kulut, kuten lakimiehen palkkio.

Jos henkilöllä ei ole varaa lakimiehen palveluihin eikä hänellä ole oikeusturvavakuutusta, hän voi hakea oikeusapua kokonaan tai osittain valtion varoilla. Hakijan tuloista, menoista, varallisuudesta ja elatusvelvollisuudesta riippuu, saako hän oikeusapua ja jos, niin millaisella omavastuulla. Noin 75 prosenttia kotitalouksista on oikeutettu saamaan valtion joko kokonaan tai osittain maksamaa oikeusapua.

Oikeusapua voidaan myöntää myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen, jos hakija on tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettu korvauksettomaan oikeusapuun.

Oikeusapua haetaan valtion oikeusaputoimistoista. Sitä annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, esimerkiksi oikeudenkäyntiasioissa ja asiakirjojen laadinnassa. Oikeudenkäyntiasioissa asiakas voi valita, haluaako hän avustajakseen valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän julkisen oikeusavustajan vai asianajajan tai muun yksityisen lakimiehen. Usein asiakas ottaa ensiksi yhteyttä valitsemaansa avustajaan, joka voi tehdä hakemuksen oikeusavun saamiseksi.

Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille.

Rikosoikeudenkäynneissä vastaaja eli syytetty saa tietyissä tilanteissa puolustajan valtion varoin riippumatta siitä, mikä hänen taloudellinen asemansa on. Törkeästä rikoksesta epäillylle tai pidätettynä tai vangittuna olevalle puolustaja määrätään hänen pyynnöstään. Alle 18-vuotiaalle ja sellaiselle henkilölle, joka ei kykene puolustamaan itseään, tuomioistuin voi määrätä puolustajan omasta aloitteestaan. Yleensä tehtävään määrätään rikoksesta epäillyn itsensä esittämä henkilö.

Jos henkilö tuomitaan rikoksesta, hänen on korvattava puolustajan palkkio valtiolle, jolleivät hänen tulonsa oikeuta oikeusapuun.

Myös vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan ja tukihenkilön tuloistaan riippumatta.

Asianajajien palkkioista löytyy tietoa Asianajajaliiton verkkosivuilta. Asianajajat neuvovat maksutta oikeudellisissa asioissa noin parillakymmenellä paikkakunnalla eri puolella Suomea. Tästä palvelusta löytyy lisätietoja liiton verkkosivuilta kohdasta Asianajotoiminta - Asianajajapäivystys.

Muut lakimiehet kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat tarvitsevat pääsääntöisesti luvan voidakseen toimia oikeudenkäynnissä oikeudenkäyntiavustajana.

Oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelussa olevalla hakutoiminnolla voi selvittää, onko tietyllä lakimiehellä kyseinen lupa.

 
Julkaistu 11.1.2017