Etusivu »

Oikeudenkäyntiavustajien lupajärjestelmä tuli voimaan

Vuoden 2014 alusta lukien muut kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat ovat tarvinneet luvan voidakseen toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa eli käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa. Hallinto-oikeuksissa lupa tarvitaan, jos asiamies tai avustaja hoitaa lastensuojeluasiaa.

Avustajan tai asiamiehen luvan voi tarkistaa henkilön nimen perusteella hakutoiminnosta oikeudenkäyntiavustajaluettelosta.

Oikeudenkäyntiasiamies ei tarvitse lupaa, jos hän on työ- tai virkasuhteessa siihen tahoon, jota edustaa. Lupaa ei tarvitse myöskään työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva lakimies hoitaessaan palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Myös riidattomia velkomisasioita voivat edelleen hoitaa muut kuin lakimiehet. Sen sijaan lähisukulaiset eivät enää saa ilman lupaa toimia asiamiehinä eivätkä avustajina oikeudessa.

Luvan oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä toimimiseen myöntää oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan saamiseksi oikeudenkäyntiasiamiehiltä ja -avustajilta edellytetään ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi asianajajatutkinnon tai tuomioistuinharjoittelun suorittamista tai vähintään vuoden käytännön työkokemusta.

Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat toimiessaan tuomioistuimessa oikeudenkäyntiasiamiehinä tai avustajina velvollisia noudattamaan samanlaisia ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Tältä osin heidän toimintaansa valvoo oikeuskanslerin lisäksi Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

 
Julkaistu 6.4.2017