Asiakirjojen toimittaminen

Asiakirjoja voi toimittaa virastoon sähköpostilla tai sähköistä asiointia käyttämällä. Ne voi toimittaa myös henkilökohtaisesti virastoon, käyttää asiamiestä tai lähettiä tai taikka lähettämällä ne postissa. Asiamiehellä pitää olla valtakirja.

Asiakirjojen lähettäjä on vastuussa siitä, että asiakirjat ovat perillä määräajassa ennen virka-ajan päättymistä. Asiakirjojen on oltava perillä määräajassa riippumatta siitä, millä tavalla asiakirjat toimitetaan virastoon.

Asiakirjojen toimittaminen tuomioistuimeen

Salassa pidettävän aineiston lähettäminen turvapostilla

Suosittelemme, että salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat toimitetaan oikeusministeriön hallinnonalan virastoihin turvaviestillä. Palvelun käyttäminen on ilmaista, helppoa ja turvallista. Palvelu löytyy osoitteesta https://turvaviesti.om.fi

Kun turvaviestiä lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon ja sisältöön tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin liittyy jne.), jotta viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on.

Alta löytyvässä ohjeessa käydään läpi, kuinka turvaviestiä voi lähettää oikeusministeriön hallinnonalan virastoihin.

Ohje turvaviestin lähettämiseen [pdf, 466.6 kB]

‍( Jos haluat toimittaa salassa pidettäviä ja arkaluontoisia asiakirjoja oikeusministeriöön turvaviestillä, käytä palvelua https://turvaviesti.gov.fi. Palvelu toimii samalla periaatteella. )

Julkaistu 16.1.2023