Luvan hakeminen

Milloin lupa tarvitaan?

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tuli voimaan 1.1.2013. Lain mukaan muut oikeudenkäyntiasiamiehet tai -avustajat kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat tarvitsevat luvan toimiakseen oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa. Hallinto-oikeuksien osalta lupa tarvitaan lastensuojeluasioissa.

Lupaa ei tarvita, jos lakimiestutkinnon suorittanut asiamies tai avustaja on työ- tai virkasuhteessa asianosaiseen. Lupaa ei tarvitse myöskään työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva lakimies hoitaessaan palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Riidattomia hakemusasioita, riidattomia velkomusasioita ja maaoikeusasioita voivat edelleen hoitaa myös muut kuin lakimiehet. Sen sijaan lähisukulaisuus ei enää sellaisenaan tuota oikeutta toimia asiamiehinä tai avustajina oikeudessa.

Miten lupaa haetaan?

Lupaa haetaan kirjallisesti oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta, joka käsittelee ja ratkaisee asian. Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 6 §:n mukaan hakijan on liitettävä hakemukseen sen ratkaisemiseksi tarpeellinen selvitys.

Täydennys- ja lisäselvitystarpeen välttämiseksi lautakunta suosittelee, että hakijat käyttävät lautakunnan laatimaa oheista hakemuslomaketta ja täyttävät sen huolellisesti. Hakemuksen käsittelyn jouduttamiseksi lautakunta suosittelee hakijoita tutustumaan hakemuslomakkeella ja näillä sivuilla olevaan informaatioon. Hakemuksessa on ilmoitettava eräistä rikostuomioista ja muun muassa vakuutettava nämä tiedot sekä se, että hakijan toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle postitse taikka sähköpostitse

(oikeudenkayntiavustajaltk(at)oikeus.fi).

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @- merkillä.

 
Julkaistu 28.1.2020