Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan jäsenet 1.1.2020 - 31.12.2024

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan puheenjohtaja, hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus

Varajäsenenään hovioikeudenneuvos Antti Vaittinen, Vaasan hovioikeus

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan varapuheenjohtaja, markkinaoikeustuomari Markus Mattila, Markkinaoikeus

Varajäsenenään hallinto-oikeustuomari Jaana Moilanen, Helsingin hallinto-oikeus

Käräjätuomari Riikka Meroma, Pirkanmaan käräjäoikeus

Varajäsenenään käräjätuomari Elise Salpaoja, Varsinais-Suomen käräjäoikeus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Ilkka Malka, Helsinki

Varajäsenenään luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Tomi Rinne, Helsinki

Apulaisprofessori Tuomas Hupli, Turun yliopisto

Varajäsenenään professori Tuula Linna, Helsingin yliopisto.

Lautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia.

Lautakunnan sihteerinä toimii varatuomari Assi Suominen.

Lautakunnan osastosihteerinä toimii Maarit Hellgren.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnassa on jäseninä yksi tuomari hovioikeuksista, yksi tuomari hallinto-oikeuksista tai erityistuomioistuimista, yksi tuomari käräjäoikeuksista, yksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja sekä yksi oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta edustava jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 
Julkaistu 18.2.2020