Oikeudenkäyntiavustajaluettelo

Tieto luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan nimestä, paikkakunnasta ja luvan myöntämisen päivämäärästä merkitään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan pitämään julkiseen luetteloon (oikeudenkäyntiavustajaluettelo), josta tiedot ovat kaikkien saatavilla.

Oikeudenkäyntiavustajaluettelosta ei voi toistaiseksi saada listausta kaikista luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista.

 
Julkaistu 28.1.2020