Etusivu » Asiointi oikeuslaitoksessa » Julkisuus ja tiedonhaku

Tietojen julkisuus ja tiedon löytäminen

Viranomaisten asiakirjat ja niiden tiedot ovat julkisia, elleivät ne lain mukaan ole salassa pidettäviä. Tyypillinen esimerkki salassa pidettävästä asiakirjasta on sellainen, joka sisältää tietoja toisen henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta tai hänen saamastaan sosiaalihuollon palvelusta. Jos salassa pidettävä asiakirja on välttämätön pyytäjän oman asian käsittelyä varten, hänellä on mahdollisuus sen saamiseen.

Asiakirjaa pyydetään siltä viranomaiselta, joka käsittelee tai on käsitellyt asian. Tuomioistuimesta sekä ulosotto- ja syyttäjäviranomaisesta asiakirja löytyy henkilön nimen perusteella. Oikeusaputoimistosta ei anneta oikeusavun hakijan tai saajan nimeä kysyjälle. Viranomaiset auttavat tiedon pyytäjää eri hakemistojen avulla löytämään asian, johon asiakirja liittyy.

Asiakirjan löydyttyä viranomainen tutkii, voidaanko se antaa vai onko se pidettävä salassa. Tästä ratkaisusta voi valittaa.

 
Julkaistu 7.4.2017