Etusivu » Asiointi oikeuslaitoksessa » Videokuuleminen oikeudenkäynnissä

Videokuuleminen oikeudenkäynnissä

Videokuulemisella tarkoitetaan videotekniikan hyväksikäyttöä siten, että kahdella tai useammalla paikkakunnalla olevilla henkilöillä on reaaliaikainen kuulo- ja näköyhteys toisiinsa.

Videoneuvottelua voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi

  • maan sisäisissä oikeudenkäynneissä eri tuomioistuinten välillä
  • pakkokeinoasioiden käsittelyssä siten, ettei vastaajan tai rikoksesta epäillyn tarvitse olla henkilökohtaisesti läsnä asiaa käsittelevässä tuomioistuimessa
  • rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä kansainvälisten sopimusten määräykset huomioon ottaen.

Esityksen videoneuvottelutekniikan käyttämisestä oikeudenkäynnistä voi tuomioistuimen itsensä lisäksi tehdä jutun asianosainen tai hänen avustajansa, todistaja tai kuultava. Ratkaisun videoneuvottelun käyttämisestä tekee kulloisenkin jutun puheenjohtaja. Videoneuvottelun käyttöä oikeudenkäynnissä voi tiedustella kyseessä olevasta tuomioistuimesta.

Toisella paikkakunnalla olevan kuultavan kuuleminen kotipaikkakunnaltaan tai esimerkiksi ulkomailta voi olla kaikkien asianosaisten kannalta tarkoituksenmukainen vaihtoehto. Videoneuvottelun käyttö soveltuu pääkäsittelyn ohella valmisteluistuntoon.

Kaikissa 1.1.2010 aloittavissa käräjäoikeuksissa, hallinto-oikeuksissa, hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa sekä kaikissa vankiloissa on videolaitteistot, joissa on käytössä teräväpiirtotekniikka. Käräjäoikeuksien istuntosaleissa on kaksi liikuteltavaa kameraa, mikrofoneja, plasmanäyttö sekä tarvittava atk-tekniikka.

Tuomioistuimista ja vankiloista voidaan kuulla esimerkiksi todistajaa toisella paikkakunnalla käytävässä oikeudenkäynnissä.

Videoneuvottelulla pyritään parantamaan tuomioistuinten palvelua. Videoneuvottelutekniikan odotetaan laajentuessaan tuovan myös kustannussäästöjä vähentyneiden todistelukustannusten muodossa oikeusturvaa kuitenkaan vaarantamatta. Videoneuvottelulaitteistoja lisätään eri paikkakunnille niiden käytöstä saatujen kokemusten ja määrärahojen puitteissa.

 
Julkaistu 25.2.2014