Etusivu » Tietoa arjen ongelmiin » Avioero, avoero ja rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

Avioero, avoero ja rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

Avioeroa voivat hakea joko puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin. Sitä haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta. Asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella hakemuksella.

Avioerohakemuksen jättämisestä käräjäoikeuteen alkaa kulua puolen vuoden pituinen harkinta-aika. Jos hakemus on puolisoiden yhteinen, harkinta-aika alkaa kulua siitä, kun hakemus jätettiin tai saapui käräjäoikeudelle. Jos hakemuksen on tehnyt toinen puoliso yksin, harkinta-aika alkaa siitä, kun hakemus annettiin toiselle puolisolle tiedoksi.

Harkinta-ajan päätyttyä lopullista avioeroa on haettava puolen vuoden kuluessa. Lopullista avioeroakin voi hakea toinen puoliso yksin tai puolisot yhdessä.

Avioeroasia raukeaa, jos vaatimusta avioeroon tuomitsemisesta ei ole tehty vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta.

Jos puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta, avioeron voi saada ilman kuuden kuukauden harkinta-aikaa.

Rekisteröidyn parisuhteen purkamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin avioeroon.

Avioero ja avoero poikkeavat toisistaan etenkin siinä, miten omaisuus jaetaan. Avopuolisoille ei synny suoraan avoliiton perusteella oikeutta toisen osapuolen omaisuuteen. Lasten asioista päättämisen tavoissa ei ole eroa, päättyi liitto sitten avio- tai avoeroon.

 
Julkaistu 1.3.2017