Lasten huolto, asuminen, tapaaminen ja elatus

Miten lapsen asioista päätetään, kun vanhemmat eroavat?

Kun vanhemmat eroavat, he joutuvat päättämään jääkö lapsi vanhempiensa yhteiseen huoltoon, kumman luona lapsi asuu, miten lapsi tapaa toista vanhempaansa ja miten vanhemmat jakavat vastuun lapsen elatuksesta.

Vanhemmat voivat ratkaista lasta koskevat asiat tekemällä kunnan sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona kirjallisen sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Sosiaalilautakunta vahvistaa sopimuksen, joka on sen jälkeen samanveroinen kuin tuomioistuimen päätös. Tietoa tästä sopimusmenettelystä saa oman kunnan sosiaalitoimistosta.

Vanhemmat voivat yhdessä tai erikseen kirjallisesti pyytää myös käräjäoikeutta määräämään yhteisen alaikäisen lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta. Tällainen hakemus voidaan tehdä avioerohakemuksen yhteydessä, mutta myös erikseen. Yhteinen tai muutoin riidaton hakemus käsitellään ja ratkaistaan nopeasti kirjallisesti ilman, että vanhempia kutsutaan oikeuteen.

Vanhemmat voivat sopia lapsen asioista myös keskenään. Tällaista sopimusta ei kuitenkaan voida ilman erillistä viranomaisen vahvistusta panna täytäntöön.

Voidaanko lapsia koskevia erimielisyyksiä sovitella?

Jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen asioista, he voivat hakeutua perheasiainsovitteluun, jota järjestävät kunnan sosiaalitoimet ja muut sovitteluun luvan saaneet tahot. Sovittelu on maksutonta.

Myös käräjäoikeudet tarjoavat sovittelua. Tällöin sovittelijana toimii tuomari ja häntä voi avustaa lapsen kehitykseen ja vanhemmuuteen perehtynyt asiantuntija, yleensä psykologi tai sosiaalityöntekijä. Asiantuntija-avustajan käyttäminen on vanhemmille maksutonta.

Sovittelua tuomioistuimesta voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Asia voidaan siirtää sovitteluun myös vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Tällöin oikeudenkäynti keskeytetään odottamaan sovittelun lopputulosta.

Tarkempia tietoja tuomioistuinsovittelusta saa oman alueen käräjäoikeudesta.

Entä jos lapsen asioista ei päästä sovintoon?

Elleivät vanhemmat pääse yhteisymmärrykseen lapsen aseman järjestämisestä, käräjäoikeus käsittelee ja ratkaisee asian. Käsittely aloitetaan suullisella valmisteluistunnolla, johon vanhemmat kutsutaan. Käsittelyn yhteydessä käräjäoikeus voi pyytää sosiaaliviranomaiselta selvityksen perheen tilanteesta. Selvityksen saavuttua järjestetään pääkäsittely, jossa voidaan ottaa vastaan todistelua. Käsittelyn päätteeksi käräjäoikeus ratkaisee asian lapsen edun mukaisesti.

Käräjäoikeus voi hakemuksesta myös muuttaa lapsen asioissa annettua aikaisempaa päätöstä tai vahvistettua sopimusta, mikäli lapsen tai vanhempien olosuhteet ovat muuttuneet tai muuttamiseen on muutoin aihetta.

Miten lasten asiat ratkaistaan avoerossa?

Avopuolisoiden erotessa heidän yhteisten alaikäisten lastensa asiat ratkaistaan samalla tavalla kuin aviopuolisoidenkin lasten asiat.

 
Julkaistu 6.8.2014