Perheasioiden sovittelu

Mitä perheasioiden sovittelu tarkoittaa?

Perheasiainsovittelu on avioliittolaissa säädetty erityinen sosiaalipalvelu, joka on käytettävissä silloin, kun perheessä syntyy ristiriitoja. Yleisimmin perheasiainsovittelua käytetään silloin, kun puolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovitteluun voi hakeutua myös eron jälkeen esimerkiksi lapsen ja vanhemman tapaamisiin liittyvissä ristiriidoissa. Sovittelija auttaa ja tukee osapuolia itseään ratkaisemaan erimielisyytensä. Ratkaisuun pyritään osapuolten välisin neuvotteluin ja sopimuksin. Sovittelijan tehtävänä on kiinnittää erityistä huomiota lapsen aseman turvaamiseen.

Perheasioiden sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Sovittelussa käytävä keskustelu on luottamuksellista.

Sovittelija ei saa ilmaista sivullisille eikä muille viranomaisille sitä, mitä hän sovittelussa on saanut tietoonsa. Perheasioiden sovittelija ei saa ilmaista sovittelussa saamiaan tietoja myöskään tuomioistuimelle, jos sovittelijaa haluttaisiin kuulla todistajana oikeudenkäynnissä.

Sovittelu on maksutonta.

Myös avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat käyttää perheasioiden sovittelua.

Mistä perheasiainsovittelua saa?

Sovittelua järjestävät kunnan sosiaalitoimet sekä sovittelutoimintaan luvan saaneet yhteisöt ja henkilöt. Tarkempaa tietoa perheasiainsovittelusta saa oman kunnan sosiaalitoimistosta.

 
Julkaistu 1.3.2017