Oikeudenkäynnin kustannukset

Mitä oikeudenkäynti maksaa?

Asian käsittelystä tuomioistuimessa peritään oikeudenkäyntimaksu, jonka tavallisesti maksaa jutun vireille panija. Esimerkiksi tavallisen riita-asian käsittely käräjäoikeudessa maksaa 86–500 euroa. Hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos valitus hyväksytään. Eräät asiaryhmät käsitellään aina maksutta, tällaisia ovat muun muassa useat sosiaaliasiat.

Oikeudenkäyntimaksuja isompi kustannus asiansa oikeuteen vievälle on yleensä oikeudenkäyntiavustajan palkkio. Oikeudenkäynnin osapuolella on tuomioistuimessa usein lainoppinut oikeudenkäyntiavustaja, vaikka laki ei sitä edellytäkään.

Asianosainen kustantaa itse lainopillisen apunsa, ellei hänelle ole myönnetty oikeusapua tai valtion varoilla palkattua avustajaa. Jos jotakuta epäillään vakavasta rikoksesta, hän saa valtion varoilla palkatun puolustajan. Seksuaalirikoksen tai perheväkivallan uhri voi saada valtion varoilla palkatun avustajan tai tukihenkilön.

Kustannuksia aiheutuu myös todistajille maksettavista korvauksista.

Joutuuko oman osansa oikeudenkäynnistä maksamaan, vaikka voittaisi jutun?

Jos asianosainen voittaa juttunsa, tuomioistuin yleensä velvoittaa vastapuolen korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa. Mutta jos hän häviää jutun, hän joutuu yleensä korvaamaan voittaneelle osapuolelle tämänkin oikeudenkäyntikulut. Tästä pääsäännöstä on tosin joitakin poikkeuksia.

Hallinto-oikeudessa edellytyksenä kulujen korvaamiselle on kuitenkin se, että olisi kohtuutonta, jos jutun voittanut osapuoli joutuisi maksamaan kulut itse.

 
Julkaistu 16.1.2018