Perunkirjoitus

Milloin perunkirjoitus on toimitettava?

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Määräajalle on mahdollisuus saada pidennystä hakemuksesta. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti asianomaiselle verovirastolle edellä mainitun ajan kuluessa.

Mikäli henkilön kuolemantapausta ei voida todentaa lääkärinlausunnolla, kolmen kuukauden määräaika alkaa kulua vasta henkilön kuolleeksi julistamisesta.

Siihen, että perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voi lain mukaan liittyä haitallisia seurauksia (veronkorotus ja osakkaan henkilökohtainen vastuu vainajan velasta). Laissa ei ole erityissäännöksiä tilanteesta, jossa perunkirjoituksen myöhästyminen on johtunut siitä, että ruumis on tunnistettu vasta perunkirjoitusajan mentyä umpeen. Näissä tapauksissa on joka tapauksessa syytä tehdä perunkirjoitus viipymättä sen jälkeen, kun kuolema on varmistunut.

Veronkorotuksen välttämiseksi kadonneen henkilön omaisten on syytä varmistaa verotoimistosta, onko heidän tarpeen hakea määräajan pidennystä. Jos kadonneella henkilöllä on velkaa, on syytä neuvotella oikeudellisen asiantuntijan kanssa tarpeesta hakea määräajan pidennystä velkavastuun välttämiseksi.

Mihin perukirja toimitetaan?

Perukirja tulee toimittaa vainajan asuinpaikan verotoimistoon yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

 
Julkaistu 30.1.2014