Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Miten sovittelu tapahtuu?

Sovittelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että osapuolilla on aito pyrkimys päästä sovintoon. Sovittelija ei ratkaise asiaa, vaan osapuolet itse. Heidän suostumuksellaan sovittelija kuitenkin voi tehdä ratkaisuehdotuksen.

Sovittelu etenee neuvotteluina, joita tuomari voi käydä sekä osapuolten kanssa yhteisesti että kummankin kanssa erikseen. Muitakin henkilöitä voidaan kuulla tarpeen mukaan.

Sovittelun tulee olla joutuisaa, joten neuvottelut pyritään hoitamaan tiiviisti esimerkiksi yhden tai kahden päivän aikana.

Sovittelu on yleensä julkista, eli mahdollinen yleisö saa olla paikalla. Sovittelijan ja yhden osapuolen neuvottelu on kuitenkin yleisöltä suljettu. Muukin sovittelun osa voidaan toimittaa yleisön läsnä olematta, jos osapuoli haluaa.

Sovittelusta ei pidetä pöytäkirjaa eikä käytyjen keskustelujen sisältöä muutenkaan talleteta.

Mitä riidan tuomioistuinsovittelu on?

Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu, jonka molemmat voivat hyväksyä. Sovitteluratkaisu voi siis perustua enemmän kohtuusnäkökohtiin kuin tiukkaan lain soveltamiseen.

Sovittelu voidaan aloittaa, jos riidan molemmat osapuolet sitä haluavat. Edellytyksenä on myös, että asia soveltuu soviteltavaksi ja sovittelu on osapuolten vaatimuksiin nähden järkevää. Tuomioistuin päättää, aloitetaanko sovittelu.

 
Julkaistu 13.11.2017