Hallinnonalamme Juristipodissa

Oikeusministeriön hallinnonalan ammatteja ja työnkuvia on esillä juridiikan alaan erikoistuneen työelämätalo Paragraaffin toimittamassa podcast-sarjassa. Sarja on kuunneltavissa Spotify -, Soundcloud - ja Apple Podcasts -palveluissa.


Eri­tyis­asian­tun­ti­ja Anna-Lii­sa Sand­vik (vas.), juon­ta­ja Ka­ta­rii­na Tuo­me­la ja la­ki­mies Hei­di Lo­ka­saa­ri.

Jakso 65. Kriminaalipolitiikka ja lainvalmistelu rikosseuraamusalalla

Jakso tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen siihen, miten lainsäädäntö vaikuttaa käytännön tasolla ja miten kriminaalipolitiikkaa kehitetään Suomessa. Jaksossa keskustellaan myös siitä, miten varmistetaan, että uudet lait ja säädökset toimivat käytännössä, ja mitä lainvalmistelijan työ käytännössä pitää sisällään. Jaksossa vierailevat oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston erityisasiantuntija Anna-Liisa Sandvik sekä lakimies Heidi Lokasaari Rikosseuraamuslaitoksesta.
Haas­te­mies Ant­ti Hel­len­ne (vas.), ulos­ot­to­y­li­tar­kas­ta­ja Satu Kal­lio ja juon­ta­ja Ka­ta­rii­na Tuo­me­la.

Jakso 58. Taidot, joita vaaditaan haastemies- ja ulosottoylitarkastajan tehtävissä

Haastemiehet ja ulosottotarkastajat ovat oikeusjärjestelmän asiakaspalvelun sankareita. Heidän monipuolinen työnsä edellyttää erityisesti vahvoja vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata ihmisiä erilaisissa tilanteissa. Jaksossa tutustutaan haastemies Antti Helennen sekä ulosottoylitarkastaja Satu Kallion työn eri ulottuvuuksiin keskittyen erityisesti asiakaspalvelutilanteisiin ja siihen, kuinka heidän työnsä vaikuttaa koko oikeusjärjestelmään.
Juon­ta­ja Ka­ta­rii­na Tuo­me­la (vas.), alue­syyt­tä­jä Meri Berg­ström ja kä­rä­jä­tuo­ma­ri Juha Har­ti­kai­nen.

Jakso 55. Rikosketjun kolmiyhteys: syyttäjän, tuomarin ja median roolit

Miten syyttäjä ja tuomari varmistavat oikeudenmukaisuuden ja puolueettomuuden näkyvissä tapauksissa, joissa ulkopuolinen paine on suuri? Jaksossa vierailevat käräjätuomari Juha Hartikainen Helsingin käräjäoikeudesta ja aluesyyttäjä Meri Bergström Etelä-Suomen syyttäjäalueelta. Keskustelussa käydään läpi oikeusjärjestelmän kulisseja, rikosketjun monimuotoisuutta ja sitä, miten oikeuslaitos vastaa median ja yleisön paineisiin.

Julkaistu 31.5.2024