Työntekijätarinoita

Valtaosa oikeusministeriön hallinnonalan henkilöstöstä toimii itsenäisissä oikeudellisissa asiantuntijatehtävissä tai oikeudellisesti painottuneissa avustavissa tehtävissä. Lisäksi tehtäviä on tarjolla esimerkiksi hallinnon, it-palveluiden ja viestinnän aloilla.

Vaikka suuri osa ammateista edellyttää oikeustieteen maisterin eli juristin tutkintoa, hallinnonalamme tarjoaa monipuolisesti erilaisia työtehtäviä myös eri koulutustaustoilla. Tutustu oikeusalan ammatteihin koulutustaustoittain eriteltynä.

Olemme koonneet tälle sivulle linkkejä työntekijätarinoihin hallinnonalallamme työskentelystä. Tutustu myös hallinnonalamme työnantajiin.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit

Oikeusapu ja hallinto

Edunvalvonta

Talous- ja velkaneuvonta

‍Syyttäjälaitos

‍Tuomioistuinlaitos

Rikosseuraamuslaitos

‍Ulosottolaitos

Virastot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Oikeusrekisterikeskus

Julkaistu 29.5.2024