Virkaehtosopimukset

Virkaehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virkaehtosopimusasiakirjoja.

Oikeusaputoimistojen ja ulosottolaitoksen voimassa olevat tarkentavat virkaehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla pdf-tiedostoina. Alkuperäiset allekirjoitetut versiot voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi oikeusministeriön kirjaamosta.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman oikeusministeriön lupaa.

Oikeuslaitoksen yleinen sopimusala

Sopijaosapuolet: oikeusministeriö, JUKO ry, JHL ry, Pro ry
Voimassaolo: 1.5.2021–28.2.2022. Jatkettu sopimuskaudelle 1.3.2023–28.2.2025.

Oikeuslaitoksen yleistä sopimusalaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus [pdf, 348.3 kB]

Ulosottomiehet

Sopijaosapuolet: oikeusministeriö, JUKO ry
Voimassaolo: 1.4.2019–31.3.2020. Jatkettu sopimuskaudelle 1.4.2020–28.2.2022 ja 1.3.2023-28.2.2025.

Tarkentava virkaehtosopimus ulosottomiesten palkkauksesta

Ulosottoylitarkastajat

Sopijaosapuolet: oikeusministeriö, JUKO ry, JHL ry
Voimassaolo: 1.5.2021–28.2.2022. Jatkettu sopimuskaudelle 1.3.2023–28.2.2025.

Tarkentava virkaehtosopimus ulosottoylitarkastajien palkkausjärjestelmästä

Julkaistu 18.1.2022