Hallintotuomioistuimen ratkaisut
  • Rikslagstiftning – Inkomstbeskattning – Delvis skattefritt samfund – Ålands penningautomatförening

  • Rikslagstiftning – Lagstiftningsbehörighet – Överlåtelsebeskattning – Kommunal bolagiseringsskyldighet – Tillämplighet i landskapet av bestämmelser i rikets kommunallag

  • Rikslagstiftning – Landskapslagstiftning – Kommunalärende – Initiativ om ändring av detaljplan – Markägare – Överklagbarhet – Planläggning i kommunal regi kontra planläggning i privat regi

 
Julkaistu 23.5.2016