Maksu asian käsittelystä hallintotuomioistuimessa nousee vuodenvaihteessa

Julkaistu 28.12.2015

Eduskunta on joulukuussa säätänyt uuden lain tuomioistuinmaksuista (1455/2015), joka astuu voimaan 1.1.2016.

Hallintotuomioistuimen osalta laki merkitsee huomattavaa korotusta asian käsittelystä perittävään oikeudenkäyntimaksuun sekä maksullisuuden ulottamista joihinkin aiemmin maksuttomiin asiaryhmiin. Oikeudenkäyntimaksu on vuodenvaihteesta alkaen 250 euroa.