Hallintotuomioistuimen toiminta ja tehtävät

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin toimii yleisenä alueellisena hallinto-oikeutena Ahvenanmaan maakunnassa. Hallintotuomioistuin toimii Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä. Hallintotuomioistuimen toimialueena on Ahvenanmaan maakunta.

Yhdistetty tuomioistuinmalli on Suomessa ainutlaatuinen. Tuomioistuin on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti perustettu oikeussuojan turvaamiseksi hallintoasioissa ottaen samalla huomioon itsehallinnon ja maakuntalainsäädännön erityispiirteet.

Tehtävä

Hallintotuomioistuin käsittelee pääosin valituksia viranomaisten päätöksistä hallintoasioissa.

Asiaryhmät vaihtelevat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, maahanmuuttoasioiden, ympäristönsuojelun, maankäytön ja rakentamisen, kunnallisen itsehallinnon sekä verotuksen välillä. Hallintotuomioistuin soveltaa sekä valtakunnan että maakunnan lainsäädäntöä, ja käsittelee valituksia niin valtakunnan-, maakunnan- kuin kunnallisten viranomaisten päätöksistä. Maakuntahallituksen päätöksiin haetaan kuitenkin muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Hallintotuomioistuin käsittelee myös hallintoriitoja julkisoikeudellisesta maksuvelvollisuudesta tai muusta julkisoikeuteen perustuvasta velvollisuudesta tai oikeudesta.

Hallintotuomioistuimen päätökseen voi yleensä hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Osassa asioista tämä edellyttää valituslupaa.

Kokoonpano

Hallintotuomari toimii hallintotuomioistuimen istuntojen puheenjohtajana. Tuomioistuimen muina jäseninä ovat käräjäoikeuden laamanni ja käräjätuomarit. Joissakin asioissa päätöksentekoon osallistu myös asiantuntijajäsen.

Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamanni toimii hallintotuomioistuimen hallinnollisena päällikkönä.

 
Julkaistu 31.12.2014