Ålands FD 12.5.2016 51/2016

Landskapslagstiftning – Rikslagstiftning – Specialomsorger om utvecklingsstörda – Beslut om givande av specialomsorger – Sättet för ändringssökande

Diaarinumero: 2015/121
Taltionumero: 51/2016
Antopäivä: 12.5.2016

Förvaltningsdomstolen prövade med iakttagande av 25 § 1 mom. i självstyrelselagen jämte förarbeten (RP 73/1990 rd) som första instans för ändringssökande besvären över ett beslut av ledargruppen för Ålands omsorgsförbund som gällde givande av specialomsorger enligt landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (blankettlagen om specialomsorger). Den bestämmelse i 81 § 2 mom. i sagda rikslag, enligt vilken ett dylikt beslut i första instans överklagas genom besvär hos regionförvaltningsverket, tillämpades således inte.

Landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 8a §
Självstyrelselagen för Åland 25 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsdomstolens ledamöter Emil Waris (föredr.), Kristina Fagerlund och Juho Vuori.

Inte överklagat

 
Julkaistu 16.5.2016  Päivitetty 1.7.2016