Ålands förvaltningsdomstol

Ålands förvaltningsdomstol är en allmän regional förvaltningsdomstol i landskapet Åland. Förvaltningsdomstolen verkar i anslutning till Ålands tingsrätt. Domstolarnas gemensamma kansli hittar du i statens ämbetshus i Mariehamn.

Ålands förvaltningsdomstol
Öppethållningstider: Måndag- fredag 8.00 - 16.15

Besöksadress: Torggatan 16 A, Mariehamn
Postadress: PB 31, 22101 Mariehamn

Telefonnummer: 02956 50265
Fax: 02956 50252
E-post: aland.fd(at)om.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 02956 50250
 
Publicerad 11.9.2015