Beslut
  • Rikslagstiftning – Inkomstbeskattning – Delvis skattefritt samfund – Ålands penningautomatförening

  • Rikslagstiftning – Lagstiftningsbehörighet – Överlåtelsebeskattning – Kommunal bolagiseringsskyldighet – Tillämplighet i landskapet av bestämmelser i rikets kommunallag

 
Publicerad 23.5.2016