Hämeenlinnan hallinto-oikeus, hallinnollinen sihteeri (Y17)

Viimeinen hakupäivä:
14.02.2020
Ilmoittava virasto:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on haettavana hallinnollisen sihteerin virka.

Hallinnollinen sihteeri toimii hallinto-oikeuden hallintopäällikkönä.

Hallintopäällikkö toimii kanslian esimiehenä ja huolehtii hallinto-oikeuden henkilöstö-, talous-, tieto-, ja asiakirjahallinnosta ja vastaa niiden tuloksellisuudesta. Lisäksi hän huolehtii hänelle määrätyistä muista hallinto oikeuden johtamiseen, hallintoon ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Hallintopäällikkö on johtoryhmän jäsen ja toimii työsuojelupäällikkönä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on tuomioistuinlain 19 luvun 5 §:n mukaisesti hallinto oikeuden työjärjestyksessä määrätty soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena virkaan on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antavat kokemus henkilöstö- ja taloushallinnosta, hyvät esimies- ja vuorovaikutustaidot sekä tuomioistuinlaitoksen toiminnan ja toimintaympäristön tuntemus. Lisäksi tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on hyvät viestintä- ja organisointitaidot sekä hyvät ict-taidot. Lisäksi eduksi katsotaan suoritettu muu johtamiskoulutus.

Hakijoiden soveltuvuutta tehtävään on mahdollista selvittää soveltuvuusarvioinnilla.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Viran palkkaus sijoittuu voimassa olevan palkkausjärjestelmän vaativuustasolle Y 17 (tehtäväkohtainen palkanosa 3508,38 EUR/kk). Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa ja kokemuslisää.

Virka täytetään aikaisintaan 1.4.2020. Nimitettäessä on mahdollista määrätä, että virka täytetään aluksi kuuden kuukauden koeajalla.

Hakemus pyydetään tekemään ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi, hakuavain 25-76-2020. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen hameenlinna.hao@oikeus.fi tai Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen osoitteeseen Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, viimeistään 14.2.2020 ennen virka-ajan päättymistä.

Lisätietoja antaa ylituomari Ann-Mari Pitkäranta 029 56 42289.


Hämeenlinnassa 30. tammikuuta 2020

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS


H 00021/20 11

 
Julkaistu 30.1.2020