Hallinto-oikeustuomarin (T11) ma. virkasuhde ajalle 1.2. - 31.10.2020

Viimeinen hakupäivä:
28.01.2020
Ilmoittava virasto:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa julistetaan haettavaksi hallinto-oikeustuomarin (T11) määräaikainen virkasuhde ajalle 1.2.2020– 31.10.2020

Tuomariksi voidaan nimittää oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut oikeamielinen Suomen kansalainen, joka aikaisemmalla toiminnallaan tuomioistuimessa tai muussa tehtävässä on osoittanut, että hänellä on täytettävänä olevan viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon lisäksi viran kelpoisuus-vaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito ja tyydyttävä suullinen taito.

Hakijalle luetaan eduksi käytännön kokemus tuomioistuinlaitoksen toiminnasta sekä perehtyneisyys hallinto-oikeuden toimialaan kuuluviin asioihin, kuten valtio-oikeuteen, itsehallintoon, ulkomaalaisasioihin, rakentamiseen, ympäristöasioihin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon tai verotukseen.

Hallinto-oikeustuomarin tehtävänä on osallistua lainkäyttöasioiden ratkaisuun esittelijäjäsenenä sekä tarkastavana tai kolmantena jäsenenä.

Määräaikainen virkasuhde täytetään aikaisintaan 1.2.2020 lukien.

Hakemus on osoitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja se on toimitettava hallinto-oikeuden kirjaamoon sähköpostitse

hameenlinna.hao@oikeus.fi tai kirjeitse osoitteeseen Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Hakuaika päättyy tiistaina 28.1.2020 klo 16.15.

Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjaote tai tarvittavat todistukset tutkinnosta ja työkokemuksesta sekä tehtävän diaarinumero H 00015/20 11.

Lisätietoja antaa hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkäranta puh. 029 56 42289 ja hallinto-oikeustuomari Anneli Aura 029 56 42203.

Hämeenlinnassa 13. tammikuuta 2020

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

H 00015/20 11

 
Julkaistu 13.1.2020