Hämeenlinnan hallinto-oikeus, taloussihteeri (Y11)

Viimeinen hakupäivä:
21.02.2020
Ilmoittava virasto:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on haettavana taloussihteerin Y11 virka.

Tehtävänkuvaan kuuluu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä kuten virantäyttöön liittyvien asioiden valmistelu, muut henkilöstöhallinnon palvelussuhdeasiat ja arkistointi, henkilöstön koulutusten organisointi, matkasihteerin tehtävät ja viraston eri tilaisuuksien järjestäminen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva koulutus (esim. tradenomin tutkinto) ja aikaisempi kokemus vastaavanlaisista tehtävistä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon valtion Kieku-järjestelmän, M2-matkahallintajärjestelmän tuntemus ja hyvät ict-taidot. Arvostamme oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä ja hyvää yhteistyökykyä.

Viran palkkaus sijoittuu voimassa olevan palkkausjärjestelmän vaativuustasolle Y11 (tehtäväkohtainen palkanosa 2 167,10 EUR/kk). Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa ja kokemusosaa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virka täytetään aikaisintaan 1.4.2020. Nimitettäessä on mahdollista määrätä, että virkasuhde täytetään aluksi kuuden kuukauden koeajalla.

Hakemus pyydetään tekemään ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi, hakuavain 25-110-2020. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa myös Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen osoitteeseen
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, viimeistään 21.2.2020 ennen virka-ajan päättymistä.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Elina Kurronen, puhelin 029 56 42206.

Hämeenlinnassa 7.2.2020

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

H 00036/20 11

 
Julkaistu 10.2.2020